Privacy policy

Välkommen till Merchworld AB / print.merchworld.se. Följande allmänna villkor gäller företagskunder och privatpersoner. Dessa villkor klargör vad Ni kan förvänta Er av oss samt vad vi förväntar oss av Er. Våra allmänna villkor kan ändras under tidens lopp.

Priser
Alla priser på denna sida visas exklusive moms och frakt. Kostnad för tryck tillkommer om inget annat anges.

Leveransvillkor
Våra leveranser sköts inrikes av Postnord AB. Kunden är ansvarig för att leveransadress och anvisning (t ex portkod) stämmer. Kunden ansvarar även för att mottaga samt signera leveranser. Ej mottagna kollin vilka returneras till Merchworld tas endast emot efter att kunden fått detta godkänt av Merchworld. Företagspaket kan inte skickas till privatperson.

Vid express ansvarar Merchworld för att varor skickas enligt överenskommelse. Vi tar dock inte ansvar för förseningar orsakade av fraktbolaget. Ni kan reklamera en frakt men varorna kommer debiteras oavsett.

Betalningsvillkor
Betalning sker via faktura vanligtvis 20 dagar (efter sedvanlig kreditkontroll). Kunden är ansvarig för att Merchworld erhåller betalning i tid. Är betalningen inte fullbordad i enlighet med gällande villkor kommer Merchworld ta ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift samt inkassoavgift. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso. Felaktig faktura skall meddelas skriftligen inom 14 dagar från fakturadatum annars anses kundens rätt att invända vara förfallen. Vi anlitar Swedbank Factoring.

Reklamation
Kundspecifika produkter, t ex plagg med kundens eget tryck, omfattas inte av ånger- och bytesrätten. Kunden ansvarar för att kontrollera försändelser direkt vid leverans. Eventuella skador eller fel (t.ex. defekta tryck eller plagg) skall meddelas Merchworld inom 5 dagar från det att Ni erhållit varorna. Vid reklamation skall Ni kontakta Merchworld vilket är nödvändigt för att vi skall acceptera returen. Merchworld tar inte tillbaka använda eller bearbetade varor. Kompensation för defekta varor är vanligtvis nya varor, rabatt på inköpspriset eller kreditfaktura. Vid retur av varor står Merchworld för fraktkostnaderna.

Prover och returer skickas till:
Merchworld AB
Tenggrenstorpsvägen 15A
462 56 VÄNERSBORG

Personuppgifter och sekretess
Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Merchworld AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Merchworld AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Merchworld AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida.

Personuppgiftsansvarig:
Merchworld AB (Org. 556679-8699) Tenggrenstorpsvägen 15A, 462 56 VÄNERSBORG

Kunduppgifter som lagras:
Namn
Adress
Portkod
E-postadress
Telefonnummer
Personnummer
Köphistorik hos Merchworld AB
Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan:

Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.
Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.

Avregistering av kunduppgifter:
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Merchworld AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Merchworld AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.